Qui som?

Mallorca nova és una organització política juvenil que té com a objectiu ser un altaveu pel jovent de l’illa que creu en una Mallorca sobirana, feminista, ecologista i republicana. La nostra principal funció és l’activisme polític.

Què feim?

Els canvis en la societat poden fer-se de moltes maneres diferents. Nosaltres entenem el canvi des del carrer i en col·lectiu. És intercanviar visions i necessitats com a poble que podrem aconseguir una societat justa i democràtica.

Per això, ens reunim en assemblea cada mig any amb la finalitat de debatre les nostres inquietuds i idees i posar-les en comú. A més, creim que per poder arribar a crear aquests espais de debat és molt important la formació. Per tant, som conscients que per a molts de nosaltres, Mallorca Nova és i ha de ser un espai principalment d’aprenentatge que tingui com a objectiu desenvolupar la capacitat crítica i de debat a l’hora d’adoptar un posicionament.

És per això que es programen diferents activitats i reunions per tal de que els nostres membres puguin aprendre sobre temes que tal vegada no estiguin tan familiaritzats o, en el cas de que n’hi hagi que sí que hi estiguin, puguin compartir els seus punts de vista i aprendre els uns dels altres. La finalitat d’aquestes activitats o esdeveniments no tan sols és l’aprenentatge, sinó també visibilitzar les nostres idees i propostes.

Per altra banda, defensam que el canvi social, a més de fer-se des del carrer, ha d’anar de la mà de les institucions. En el nostre cas, MÉS per Mallorca és la força que ens fa d’altaveu i duu les nostres propostes a les institucions. Amb MÉS i a través del nostre protocol de relació, treballam per aconseguir una societat més justa i verda, amb un jovent apoderat i sobirania plena pel poble de Mallorca

Com ens organitzam?

En el dia a dia, treballam diferents temes mitjançant les comissions de feina, en què la principal via de comunicació que s’utilitza són els missatges i les videoconferències. Ara mateix hi ha 4 comissions que estan en marxa:

 • Comissió de feminisme i igualtat
 • Comissió d’ideologia i pensament
 • Comissió de polítiques lingüístiques i culturals
 • Comissió de relacions internacionals
 • Comissió d’ecologisme

El Secretariat Nacional

A banda de les comissions (en les quals la participació és totalment voluntària) i les assemblees generals i plenàries, el Secretariat Nacional s’encarrega de la coordinació i organització interna de Mallorca Nova en el seu dia a dia.

El Secretariat Nacional elegit al II Congrés de Mallorca Nova del 04/02/2023.

El secretariat dirigeix, administra i representa l’associació. També, té l’obligació de complir amb les decisions que prengui l’Assemblea General i l’Assemblea Plenària d’acord amb les normes, instruccions i directrius dels Estatuts de Mallorca Nova. L’elecció dels membres que en formen part s’ha de fer per votació de l’Assemblea General i el seu mandat té una durada de dos anys. L’exercici del càrrec és gratuït i sense remuneració.

En el mandat actual (2023 – 2025), el Secretariat Nacional està format per:

 • La secretaria general – Maria Victòria Llull Albertí
 • La secretaria d’organització – Joan Font Rosillo
 • La secretaria de finances – Jaume Ribas Vilanova
 • La secretaria de comunicació (Vocal 1) – Joana Catany Blázquez
 • La secretaria de formació i estratègia (Vocal 2) – Mateu Fiol Martínez
 • Responsable de relacions territorials i comission (Vocal 3) – Aina Maria Quetglas Florit
 • Responsable de relacions internacionals (Vocal 4) – Diego Moncada Millacura